KROK po KROKU | Regionalny Fundusz Szkoleniowy w Kujawsko-Pomorskiem

KROK po KROKU

Udział w projekcie RFS II obejmuje poniższe etapy:

 1. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu z załącznikami,
 2. Rejestracja Podmiotu w Generatorze Wniosków,
 3. Zgłoszenie Podmiotu do przeprowadzenia Diagnozy potrzeb rozwojowych za pośrednictwem Generatora,
 4. Wstępna weryfikacja Podmiotu i sporządzenie Diagnozy potrzeb rozwojowych przez Operatora/Partnera,
 5. Rejestracja przez Podmiot w BUR (utworzenie profili użytkownika instytucjonalnego i indywidualnego),
 6. Wybór przez Podmiot usług rozwojowych w BUR (sam zapis zgodnie z pkt 10), 
 7. Złożenie przez Podmiot Wniosku aplikacyjnego do Operatora za pomocą Generatora Wniosków ze wskazaniem delegowanych pracowników na konkretne usługi rozwojowe, które wpisują się w aktualną Diagnozę potrzeb rozwojowych,
 8. Ocena wniosku o wsparcie przez Operatora,
 9. Podpisanie Umowy o wsparcie pomiędzy Podmiotem a Operatorem,
 10. Zapis w BUR przez Podmiot na wybrane usługi z wykorzystaniem nadanego w umowie nr ID,
 11. Rejestracja Dostawcy usług w Generatorze Wniosków,
 12. Wpłata przez Podmiot wkładu własnego na indywidualny rachunek bankowy Operatora wg zapisów umowy o wsparcie,
 13. Aktywowanie bonu rozwojowego przez Operatora,
 14. Przekazanie przez Podmiot bonu do Dostawcy usług rozwojowych,
 15. Udział w usługach rozwojowych pracowników zgłoszonych przez Podmiot,
 16. Wypełnienie ankiet oceniających usługi w BUR przez pracowników i Podmiot,
 17. W przypadku gdy usługa rozwojowa objęta jest podatkiem VAT opłacenie powyższego podatku przez Podmiot we własnym zakresie,
 18. Rozliczenie przez Dostawcę usług rozwojowych za pomocą Generatora Wniosków,
 19. Dokonanie płatności przez Operatora na podstawie zweryfikowanego rozliczenia na rzecz Dostawcy usług rozwojowych.