Ogłoszenie naboru wniosków | Regionalny Fundusz Szkoleniowy w Kujawsko-Pomorskiem

Ogłoszenie naboru wniosków

ogłoszenie naboru

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator w ramach projektu „Regionalny Fundusz Szkoleniowy II” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na usługi rozwojowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Odbiorcami wsparcia są Podmioty (przedsiębiorstwa i inne podmioty będące pracodawcami), mające siedzibę lub jednostkę organizacyjną i prowadzące działalność  na terenie województwa  kujawsko-pomorskiego, chcące zdobyć kwalifikacje/ podnieść kompetencje swoje i swoich pracowników.

Wielkość środków przeznaczonych na wsparcie w projekcie wynosi 10 750 000,00 zł.

Nabór ma charakter otwarty, dobrowolny i prowadzony jest w sposób ciągły w okresie od czerwca 2024r. do czerwca 2025r. lub do wyczerpania alokacji przewidzianej w ramach projektu. 


Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków znajdują się w zakładce Dla wnioskodawców/ Dokumentacja aplikacyjna